Skip to main content

Svensk lag måste tillämpas även vid asylrelaterade demonstrationer – Debatt Nyheter24

Det är helt avgörande att rättsväsendet utan andra hänsyn än vad som framkommer i svensk lag tillåts utföra sitt arbete utan politisk inblandning, skriver Mats Bergh och Thomas Martinsson, riksdagskandidater för MED.