Skip to main content

Ilan Sadé: Den skadliga woke-kulturen måste krossas – Nyheter Idag

Det nya uppropet på SR är ytterligare exempel på woke-kultur, där krav på kvotering baserad på ras och härkomst tas på allvar. Det är en djupt skadlig identitär vänsterideologi som driver en absurd tes om att vita människor har en ”nedärvd skuld”. Det måste vara slut på de böjda huvudena inför woke-kulturens grindvakter. Krafttag måste till för att trycka ut woke ur all statlig verksamhet. Jag är beredd att gå i bräschen, skriver Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling.