Skip to main content

Inte rimligt att stoppa oljeraffinaderi av klimatskäl – Tidningen Syre

Sveriges klimatpolitik bör handla om hur vi mest effektivt kan bidra till att minska världens utsläpp, inte enbart hur vi kan minska de utsläpp som sker inom våra gränser.