Skip to main content

Infantil debatt ger infantila slutsatser – Ledarsidorna.se

Samhälldebattören och jordbrukaren Edward Nordén ger sin syn på reaktionerna och debatten om yttrandefrihet. En debatt som är aktuell med partiet Stram Kurs valturné genom Sverige och de reaktioner de föranleder.