Skip to main content

Partiledar-utfrågning: Ilan Sadé, Medborgerlig samling – YouTube

Ett djupt samtal med Medborgerlig samlings partiledare Ilan Sadé om vilken politik de tänker föra om de kommer in i riksdagen. Det handlar bland annat om att renodla statens verksamhet till dess kärna, vitalisera demokratin, ett omedelbart stopp för all identitetspolitik och ”trams” (såsom kvotering och strävan efter ”mångfald”), personlig frihet och lägre skatter. Ilan Sadé framställer sitt parti som ett äkta borgerligt parti, till skillnad från de ”vanliga” borgerliga partierna som har gett upp sin själ.