Skip to main content

Inför en handlingsplan för minskad ensamhet

Debatten om ensamhet blev tydlig under pandemin. För många människor har inget förändrats. Enligt SCB är omkring 300 000 svenskar socialt isolerade. Ensammast är de äldre och unga människor.