Skip to main content

Upprätta en handlingsplan mot ensamhet i Dalarna

Debatten om ensamhet blev tydlig under pandemin. För många människor har inget förändrats. Enligt SCB är omkring 300 000 svenskar socialt isolerade. Ensammast är de äldre och unga människor. Idag tvingas allt fler äldre att bo kvar i sina hem mot sin vilja och yngre kan inte flytta hemifrån. Äldre och multisjuka påtvingas isolering. Det händer inte sällan att människor dör ensamma i sina hem.