Skip to main content

”Jaktsabotörer ska dömas till hårda straff” – Debattartikel Svensk Jakt

Hot, hat och sabotage mot jägare måste tas på allvar av samhället. De som medvetet saboterar jakt ska få kännbara straff och den jägare som utför uppdrag åt staten ska få ett förstärkt rättsskydd. (Anna Ljung, Landsbygdspolitisk talesperson och Edward Nordén, Jordbrukspolitisk talesperson).