Skip to main content

”Vi vill minska antalet myndigheter med en fjärdedel.” – Debattartikel Sydsvenskan

Medborgerlig samling redovisar idag, i samband med öppnandet av vår ordinarie partistämma, vår ”svarta lista” över myndigheter vars nedläggning eller sammanslagning vi avser att verka för under den kommande mandatperioden. Det skriver Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig samling.