Skip to main content

Kommunens lånefest måste få ett slut

Ska kommunen fortsätta att drivas runt genom en ständigt ökande belåning, frågar sig Medborgerlig Samling.

”För perioden 2022–2024 beräknas kommunens upplåning öka med knappt 2 800 miljoner kronor. Detta kommer att resultera i högre räntekostnader, vilket tränger undan resurser för kärnverksamheten.”