Skip to main content

Marie Billing: Antidemokratiskt förfarande av Sjöbo kommun

Medborgerlig samling har blivit nekade att delta på Sjöbo marknad med motiveringen att partiet inte finns representerad i Sjöbo kommuns fullmäktige. Men det är faktiskt inte det som står i Sjöbo kommuns riktlinjer, som tagits fram av tjänstemän och godkänts av tekniska nämnden, för marknaden.