Skip to main content

”Kommunerna bör aktivt arbeta för att dess medborgare ska förbättra sin beredskap och minimera sitt energibehov.”

Sverige måste ta tillvara och utveckla de energisystem som finns för att på så sätt skapa ett stabilt, säkert, redundant och inte minst miljövänligt energisystem. Det skriver tre företrädare för partiet Medborgerlig Samling.