Skip to main content

Tankar om folkbildning och fusk med skattepengar

Under senare tid har flera fall av missbruk uppdagats gällande statliga bidrag till föreningslivet. ”Mer kontroll” sägs ofta vara lösningen.

Vi i Medborgerlig Samling menar dock att det enda sättet att komma åt problemet är att faktiskt strypa bidragen och låta vuxna själva betala för sina fritidsaktiviteter.