Skip to main content

KS kräver fullständig redogörelse om ”möbelaffären” – Laholms Tidning

Turerna kring affären om det förbjudna möbelköpet på Glänningeskolan tas med omedelbar verkan över av kommunstyrelsen. Det betyder att det extra sammanträdet i Barn- och ungdomsnämnden onsdagen den 14 augusti i all väsentlighet blir verkningslöst. Samtidigt levererar kommunstyrelsen ett trepunktsprogram för att dylika affärer inte ska ske igen.