Skip to main content

Svårt att granska nyttan med resan – Artikel Ekuriren

I en artikel i Eskilstuna-Kuriren ifrågasätter kommunalrådet Jari Puustinen kommunens framtida deltagande till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Under en tid, även innan artikeln, har Medborgerlig Samling begärt ut uppgifter om kommunens närvaro på nämnda mässa för att undersöka vad mässan kostat Eskilstunas invånare och vad medverkan inneburit för att motivera utgiften.