Skip to main content

Låt nya Borgmästarebron komma alla till del – Kungsbacka-Posten

Att förbjuda biltrafik gör att många människor behöver köra långa omvägar och ökar trycket på Storgatan. Dessutom är korsningen vid Hotell Halland redan en flaskhals som bör avlastas, skriver Mathias Bjerstaf och Ola Billing, Medborgerlig Samling Kungsbacka.