Skip to main content

Västerås Stads undermåligt uppföljda upphandlingar – VLT

Under 2020-21 skrev VLT om de 10-tals miljoner som Västerås Stad felaktigt betalat ut till företaget H2M, för ”tillkommande tjänster” inom fastighetsservice som redan ingick i kommunens fastprisavtal.