Skip to main content

Många riksdagskandidater vill öka högskolans finansiering – Artikel Universitetsläraren

Flera partier vill satsa ytterligare miljarder på utgiftsområdet universitet, högskola och forskning, enligt en valkompass i Altinget. Medborgerlig Samling slår till med en höjning på 10,4 miljarder, utöver årets budget.