Skip to main content

Mer vård för skattepengarna – Insändare Sala Allehanda

Under 2017 uppgick kostnaden för tolkning i Region Västmanland till hisnande 36.2 miljoner kronor. Det är viktigt att få ett perspektiv till vad saker kostar och vilka prioriteringar som görs, tycker Carina Sjölund, MED.