Skip to main content

MED sikte på Hallands lägsta skatt

Vi i Medborgerlig Samling går till val på att sänka skattesatsen i Kungsbacka till under genomsnittet av halländska kommuner den kommande mandatperioden. På sikt skall Kungsbacka ha lägst skattesats!