Skip to main content

Ombildningar borde vara en icke-fråga – GöteborgDirekt

Att Göteborgs politiker gör ombildningar av hyresrätter till en valfråga vittnar om bristande förmåga att ta itu med de större frågorna, skriver Mikael Larsson och Simon Vajedi, för Medborgerlig Samling.