Skip to main content

Mer vindkraft är inte lösningen på energikrisen – Dagens Nyheter

Vattenfalls vd Anna Borg skriver på DN Debatt att Sverige behöver mer vindkraft. Vi delar i huvudsak Borgs vision om ett fossilfritt samhälle genom en ökad elektrifiering av industri och transporter och prognosen om fördubblad elförbrukning till 2045.

Med dagens politik stämmer det att ny kärnkraft i Sverige kommer dröja minst 15 år. Därför är det hög tid att ifrågasätta den politiken.