Skip to main content

Sverige osunt importberoende – Skånska Dagbladet

Ett visst mått av självförsörjning borde vara en självklarhet för suveräna, självständiga stater att klara. Att vara beroende av andra länder för att få tag i mat till de egna invånarna är en dålig idé. Det blir tydligt vid en kris, en pandemi eller vid krig.