Skip to main content

Mitt i livsmedelskrisen – Skånska Dagbladet

Sverige har inte råd att förlora delar av sin matproduktion. Samtidigt som vi producerar världens säkraste och renaste mat lägger bönder ned i allt raskare takt. Den skenande kostnadsökningen av de insatsmedel som krävs för att producera mat fortsätter.