Skip to main content

Varför stoppas inte finansieringen till studieförbund med islamistkopplingar? – VLT

I kommunfullmäktige den 10 mars i Västerås Stad avhandlades en interpellationsdebatt angående utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd.

Bakgrunden är en motion till Västerås kommunfullmäktige från slutet av 2019 där det föreslogs att Västerås stad ska avveckla stödet till studieförbundet. Motionen har ännu inte behandlats politiskt.