Skip to main content

Myndighetsaktivismen är systemhotande – Nyheter Idag

Att Brottsförebyggande rådet, Brå, utsätts för påtryckningar och friserar i forskning och rapporter på grund av politiska påtryckningar och ideologisk prägel är ett gigantiskt demokratiskt haveri. Den stolta svenska traditionen av ämbetsverk och tilltron till statistik från myndigheter hotas nu allvarligt. Därför måste ansvariga ställas till svars, skriver Edward Nordén och Lars Lundbäck, Medborgerlig Samling.