Skip to main content

Frånta landstingen ansvaret för vården – Altinget

Ett privatiserat vårdsystem skulle vara ett system utan byråkrati och utan köer. Dessutom skulle det låta staten fokusera på sin kärnverksamhet. Det skriver Carolin Nielsen och Lennart Göranson, Medborgerlig samling.