Skip to main content

Odemokratisk toppstyrning i Österåker

Odemokratisk toppstyrning av kommunens bolag i Österåker. Kommunstyrelsen i Österåker fattade i början av december beslut om att bilda två nya bolag med syfte att samordna och ha uppsikt över övriga kommunala bolag. Styrelsen i den nybildade koncernen ska bestå av tre ledamöter som väljs för en period av 4 år av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

-Jag vänder mig mot denna form av odemokratisk toppstyrning av kommunens bolag skriver Björn Molin, Medborgerlig Samling, i en reservation mot beslutet.