Skip to main content

Varför vet vi så lite om det muslimska brödraskapet?

Medborgerlig Samlings säkerhetspolitiska talesperson Edward Nordén skriver om det Muslimska Brödraskapet i Sverige, omvärlden, organisationens historia och varför svenskar inte vet så mycket om dem.