Skip to main content

Oförmågan att hantera tre block ett hot – Debatt Göteborgs-Posten

Svaga minoritetsregeringar riskerar att bli regel, i stället för olyckliga undantag, under en överskådlig framtid, skriver Magnus Norell, forskare och statsvetare, Jan Hägglund, medlem i Arbetarpartiet, och Edward Nordén, medlem i Medborgerlig Samling.