Skip to main content

Så riskerar populism och medias okunskap den svenska livsmedelsproduktionen – Ledarsidorna

Regeringen har än så länge bara visat ett intresse av ekologisk livsmedelsproduktion och blommande slättbygder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen. Samtidigt sänks gårdsstöden för större producenter. Snabba populistiska utspel, påverkade av en okunnig och osaklig media samt en periodvis högljudd inflytelserik opinion, riskerar idag delar av den svenska livsmedelsproduktionen.