Skip to main content

Ska Sverige ta IS-barn och IS-kvinnor till Sverige? – Bulletin

Inget talar för att Sverige har vad som krävs för att hantera de kvinnor som anslutit sig till IS och som nu vill tillbaka. Att utsätta Sveriges befolkning för den risk det innebär att ta hem dessa kvinnor – och deras barn – är inte rimligt, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.