Skip to main content

Sluta blunda för det rasistiska förnedringsvåldet av svenska ungdomar – Nyheter Idag

Allt fler föräldrar tvingas möta barn som rånats och förnedrats där barnens svenska bakgrund varit en faktor. Det är dags för handling. En vuxenvärld som inte vågar ta upp att barn förnedras, misshandlas och ärras för resten av deras barndom är en ovärdig och ryggradslös vuxenvärld, skriver Anna Jung och Edward Nordén, Medborgerlig Samling.