Skip to main content

Trots sin centrala position i samhällsbygget saknas bönderna i debatten – Magasinet Landsbygd

Att jordbruket har intagit en central position i stats- och samhällsbygget historiskt är självskrivet. Livsmedelsproduktion används globalt och nationellt som både säkerhetspolitik och påtryckningsmedel. Då som nu.