Skip to main content

Slutfjäskat för ”utsatta” grupper – Hon ska krossa identitetspolitiken – bort med särbehandling!

Medborgerlig Samling har just lanserat Sveriges första anti-identitetspolitiska program, vilket manar till klappjakt på kvotering och särbehandling. Inget mera fjäskande för ”utsatta” grupper, ingen mer diskriminering av och pådyvlad skam för oss som tillhör ”fel” grupp. I den här filmen intervjuar jag Anna Danieli, som är Medborgerlig Samlings anti-identitetspolitiska talesperson och initiativtagare till programmet. Hon berättar om identitetspolitikens stora skadeverkningar och vilka åtgärder Medborgerlig Samling vill vidta för att riva upp den med rötterna.