Skip to main content

Slutreplik i Expressen om att könskvotering inte är jämställdhet.

Ledarnas ordförande sätter fingret på det vi motsätter oss – nämlign onödigt lagstiftande kring såväl individ som marknad, skriver företrädare för Borgerlig framtid.