Skip to main content

Sveriges bönder blir lidande av de höga bränsle- och elpriserna – Riks

ichard Sörman intervjuar Edward Nordén som är lantbrukare och politiskt aktiv i partiet MED om hur elpriserna kommer att påverka matkostnaderna framöver.