Skip to main content

Inkompetenta ministrar borde inte vara normaltillståndet – Bulletin

En miljöminister som inte vet hur många kärnkraftverk som är i drift är inte optimalt. Ett system med maktdelning och tvåkammarriksdag kunde dock råda bot på problemet och generera genuint kompetenta ministrar.