Skip to main content

Vi behöver en rationell covidpolitik – Bulletin

Rationalitet borde styra covidpolitiken, vilket inte sker nu. Spelteori kan dock förklara kostnaden av att inte välja, och våra politikers behov av att visa handlingskraft oavsett konsekvenserna, skriver dagens debattörer Åsa Tallroth och Henrik Isaksson (MED)