Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Fredrik Sunnermark, riksdagskandidat 41

By 5 september 2018No Comments

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker

Fyrtioförsta namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är egenföretagaren och konstruktören Fredrik Sunnermark, ordförande i distrikt Södermanlands styrelse och kontaktperson för lokalföreningen Eskilstuna som är under bildande.

”Jag heter Fredrik Sunnermark och är egenföretagare i konsultbranschen där jag mestadels verkat som mekanisk konstruktör och projektledare inom fordonsindustrin. Av födsel och ohejdad vana lever jag i Eskilstuna tillsammans med fru, dotter och en hel hord med husdjur.

Jag sökte mig till Medborgerlig Samling med anledning av debaclet med decemberöverenskommelsen som i min värld satte hela vår demokrati ur spel. Det innebar ju att min borgerliga röst, trots att de borgerliga var större än alla rödgröna röster, plötsligt var värdelös. Om det ändå varit så att “min sida” förlorat och den som tidigare faktiskt fortsatt att slåss för sin politik i opposition men nu lade de sig platt på rygg och “väntar på bättre tider”. Jag tror dessvärre inte att de kommer att kliva upp ur sandlådan inom överskådlig tid.

Ovanpå det är det kampen mot ett antal tjänstemannaaktivister som väljer att driva egna agendor, som bryter mot gällande lagar och regler de borde förhålla sig till, och i stället för att försöka skapa nya regler faktiskt ge skötsamma medborgare så god service som möjligt enligt gällande regelverk. För mig blir det riktigt illa när tjänstemän på polisen säger och visar att de inte lyssnar vare sig på reprimander från JO eller domstolar.

Hela den senaste mandatperioden har kännetecknats av en total ovilja att ta ansvar för landets framtid och för mig är Medborgerlig Samling det liberalkonservativa parti som i sitt liberala vill ta ansvaret att skapa förutsättningar för individen att ha råd och möjlighet att välja vad som är bäst för densamma. I det konservativa ser jag och partiet, efter att vi sänkt skatterna, till att använda pengarna som är kvar för att satsa på kärnuppgifterna att ha en god säkerhet såväl militärt och polisiärt, förbättrad sjukvård och skola. Jag hoppas på att kunna ägna min tid och energi åt de två första tillsammans med ett förbättrar rättssystemet medan jag ser nödvändigheten i att se till att skolan arbetar med att lära ut fakta i en mycket större utsträckning än vad som sker idag. Lärarens rätt att styra klassrummet måste åter bli odiskutabelt så att eleverna får lugn och ro för kunna genomföra sina uppgifter. Avskaffande av straffrabatter samt se till att buset faktiskt döms för de brott de begått, oavsett om straffet blir större eller inte, är enormt viktigt för den politik jag vill driva. Mängdbrott och återkommande brott ska inte ge lindrigare straff utan snarare öka detsamma. Att attackera en tjänsteman, i samband med eller i relation till vad som skett i dennes tjänsteutövning, måste åter rendera i ett högre straff än om den drabbade är vemsomhelst.

Jag och Medborgerlig Samling vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att väga de medel som står till förfogande och de behov som finns här och nu samt de som ju komma skall. Vi har inte råd att sprida pengarna vind för våg och tro att allt ordnar sig utan det offentliga måste åter leva efter den gamla devisen: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Det ska åstadkommas genom att institut och myndigheter utan samhällsnytta reformeras eller läggs ner och de bidrag som läggs på annat än för samhället nyttiga verksamheter och forskning stryps.

Medborgerlig Samling är gräsrotsrörelsen som försvarar yttrandefriheten och demokratin genom vitamininjektionen att nominera politiker med yrken att byta ut de yrkespolitiker som sitter på mandat idag utan att ha markkontakt i verkligheten. Genom att avskaffa partistödet vill vi tvinga politikerna att lyssna till samt locka tillbaka väljarna så att de förstår deras behov och åter verkar enligt deras önskemål i stället för, som idag, leva gott utan ansträngning. Broilerpolitikerna mot politiker med yrkeserfarenhet. Partierna skall, och därigenom även politikerna, knytas närmare sina väljare. Politikerna måste ta ansvar för det förtroende som väljarna ger dem.

Från de etablerade hör vi ofta hur en röst på Medborgerlig Samling är en bortkastad röst och varje gång den frasen kommer upp svarar jag: Men din röst är aldrig bortkastad så länge du kan stå för det du röstat på. Däremot är den bortkastad om du vill ha förändring och därför röstar på ”det minst dåliga alternativet”. Det kommer inte leda till någon förändring alls, utan till samma som vi har just nu med några förändrade procentsatser för de sittande partierna. Men det är också allt.

Se till att rösta i årets val. Gör det helst ur en påläst situation, med ett alternativ som ligger dig närmast och gör det! Oavsett vilket parti du väljer så välj så att vi kan säkra vårt demokratiska samhälle! Tror bestämt att det är det som är demokrati

Jag har fått och är mycket tacksam för medlemmarnas förtroende och för möjligheten att få lov att kandidera för Medborgerlig Samling till:

Riksdagen (plats 41) och

Eskilstunas Kommunfullmäktige (plats 5).

Nu söker jag ditt förtroende och ber om möjligheten att få representera dig under de kommande 4 åren.

Mina politiska drivkrafter handlar om:

  • Värna om det demokratiska samhället utan censur och åsiktskorridor
  • Politikerna är i folkets tjänst och inte som nu folket står i politikernas.
  • Stärk rättssäkerheten genom bättre villkor för polis och tull.
  • Stärk förvaret så att det får minst 2,5% av BNP

Det blir ju bara ett axplock ovan men över allt står det skrivet att jag ska göra allt i min makt för att hindra att implementeringen av EU:s, och i förlängningen faktiskt våra tjänstemannaaktivisters, vapendirektiv skadar försvarets förmåga att utbilda och verka samtidigt som våra jägare och sportskyttar ska känna sig trygga med att deras vapenlicenser hanteras skyndsamt efter gällande regler och inget hittepå!”