Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Ilan Sadé, riksdagskandidat 1

By 21 april 2018No Comments

Idag börjar vår presentationsserie av MEDs riksdagskandidater inom ramen för kampanjen ”Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.” Vi kommer börja med topp tre och därefter i blandad ordning från riksdagslistan.

Först ut är Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé, riksdagskandidat 1.

”Jag är MED för att jag ser det som en medborgerlig plikt att bidra till det gemensamma och till ett bättre Sverige. Jag har ett förflutet som aktiv inom Centerpartiet som fritidspolitiker på olika nivåer, men i trakterna av år 2012 valde jag att inte förnya medlemskapet och tänkte mig en framtid utanför partipolitiken. Jobbet som jurist på byrå är ju både krävande och stimulerande. Sedan, efter ett års utlandsvistelse och valet 2014, följt av Decemberöverenskommelsen, insåg jag att alla krafter behövs för att vända den negativa utvecklingen.

Som partiledare för MED får jag givetvis en roll som samlande företrädare för såväl partiet som riksdagsgruppen. Bygget av en ny, liberalkonservativ medborgarrörelse ska fortsätta med full kraft, samtidigt som det parlamentariska arbetet pågår.

Om jag ska nämna tre sakområden där jag personligen har ett starkt engagemang och även tror mig kunna bidra med sakkunskap är det lag och rätt, utbildningspolitik och konstitutionella frågor – d v s förnyelse av vårt demokratiska system. Vi behöver stärka kontakten med medborgarna, stärka det personliga mandatet för de folkvalda och ansvarsutkrävandet från dem, samt värna det lokala självstyret. Ingen annan politisk kraft än MED tar tag i detta!”