Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Mats Bergh, riksdagskandidat 12

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tolfte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är advokaten Mats Bergh, rättspolitisk talesperson, tillika suppleant i distrikt Dalarnas styrelse.

”Jag är uppväxt under enkla förhållanden i Stockholm men har på olika vägar hamnat i Mora efter allt från chaufförsarbeten, högskolestudier i Stockholm och Uppsala huvudsakligen i juridik och kriminologi samt dessutom domstolstjänstgöring. Jag ser mig själv i första hand som entreprenör och företagare men advokat är min titel. Jag är delägare och grundare av advokatfirman Bergh & Staaf med 10 anställda och verksamhet i norra Svealand och sydöstra Norrland.

Jag har inte sökt politiken men politiken har sökt mig. Förutom ett långvarigt och djupt allmänt samhällsintresse har mitt yrke givit mig en kompletterande bild av verkligheten och tillståndet i samhället. Detta är inte enbart positivt. Jag har med stigande frustration beskådat vilka politiker som det nuvarande systemet producerar och hur detta fick sin absoluta höjdpunkt när politikeradeln mutade in all makt och delade upp bytet vid köttgrytorna under 8 år genom den förfärliga decemberöverenskommelsen. När demokratin och oppositionen sattes ur spel samtidigt som Sverige tilläts förfalla allt kraftigare var måttet rågat.

Jag har gått in i politiken för att jag tänker se mina barn i ögonen om 5-10 år och säga att jag försökte i alla fall. Det finns inte på kartan att jag skulle lägga all denna tid inför valet 2018 och engagera mig i något av de etablerade partierna. MED kom därför helt rätt i tid. Mitt förhållningssätt är att vara tuff och tydlig men konstruktiv. Säga sanningen rakt upp och ner helt enkelt.

Jag kandiderar som rättspolitisk talesperson för MED till riksdagen på plats 12. Mina viktigaste frågor är ungefär följande.

  1. Säkerheten i landet måste stärkas genom både satsningar på polis, tydligare konsekvenser av brott och genom att medborgaren får större möjligheter att själv freda sin och annans person och egendom.
  2. Reformera det nuvarande politiska systemet i grunden: eliminera alla incitament till korrupta beslut och avskaffa politikeradeln.
  3. Kraftig begränsning och effektivisering av all myndighetsutövning. Genom tjänstemannaansvar, färre makthungriga politiker, subsidiaritet och återupprättat medborgerligt egenansvar kan hela systemet förbättras och effektiviseras.”