Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Pether Ärlemalm, riksdagskandidat 16

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Sextonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är frysexpeditören Pether Ärlemalm, tillika ordförande i distrikt Östergötlands styrelse

”Jag är en snart 39-årig frysexpeditör och f.d. sjöman. Min livsåskådning är en blandning av skepticism, humanism och klassisk liberalism och jag ser mig som stark anhängare av ett livslångt lärande. Min dröm var länge att jobba med kärnkraft och jag höll som bäst på med förberedande studier inom kärnteknik när S och MP kom i regeringsställning 2014, varefter jag bokstavligen fick lägga den drömmen på hyllan.

Mitt motiv för att ge mig in i politiken, kan kanske bäst beskrivas genom Karl Poppers berömda paradox: ”om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem”. Det är nämligen dithän jag ser att Sverige är på väg. Jag ser hur dagens politiker genom sin aningslöshet och iver att framstå som toleranta, har kommit att anamma en inriktning som på ett långsiktigt sätt går stick i stäv med just öppenhet, tolerans och tillit.

Jag menar att vi inte får vara så naiva att vi tolererar genuin intolerans och att vi måste våga stå upp för värden som jämlikhet, sekularism och vetenskaplighet. Det är nämligen dessa västerländska institutioner som gör Sverige och många andra europeiska länder till bland de bästa i världen att bo i.

De frågor som jag avser driva har därför som gemensam nämnare att främja just tilliten i samhället: säkerhet, utbildning och EU.

Säkerhet
Det är smärtsamt att se hur sent ute vi i Sverige är med att hantera terrorism och våldsbejakande ideologier. Vi är bokstavligt talat sist i Europa med att införa ett förbud medlemskap i terrororganisationer, något som av både förra Alliansregeringen och den nuvarande, länge sågs som en ”perifer fråga”.

Vi har idag nästan 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Det stora flertalet av dessa är jihadister, men även högerextremister och vänsterextremister är på frammarsch. SÄPO får sent omsider nu mer anslag och biffar upp sin verksamhet till 1500 tjänster. För lite för sent, kan tyckas.

Men är detta ens vad vi vill se, ett ständigt utökat övervakningssamhälle? Det är i min värld bättre att vi angriper roten. Ja, vi både kan och ska stärka upp säkerhetsarbetet i Sverige, men vi måste också angripa grundorsakerna.

Jag kommer verka för att vi skärper svensk migrations och integrationspolitik i linje med Medborgerlig Samlings program. Vi bör förstärka lagrummet för att kunna motverka de extremistiska miljöer som är på framväxt i Sverige. Vi vet att antalet veteranaktivister är en nyckelfaktor vad gäller återväxten av nya aktivister i dessa miljöer.

Vi behöver mer kunskap kring hur vi bryter radikaliseringsprocessen och hur vi skapar effektiva program för avradikalisering och avprogrammering. Våra fängelser får inte bli en plantskola för nästa generation av extremister.

– En röst på mig är en röst för att vi går på offensiven och med kraft börjar ta i frågan om extremism och terror.

Utbildning
Vi översköljs idag av pseudovetenskap, pseudohistoria, konspirationsteorier, vinklad information och  propaganda.

Jag skulle vilja se att vi förstärker dagens utbildningssystem så att det bättre tar in kritiskt tänkande. Dagens ungdom behöver en skeptisk verktygslåda, och därigenom förutsättningarna att navigera i dagens samhälle.

Min tanke är därför att vi formellt ska lära ut skepticism och kritiskt tänkande i skolan; hur man granskar nyhetsankor, ser igenom logiska tankevurpor, skapar en förståelse för vad kognitiv bias och argumentationsfel är och kanske framför allt, att vi förstärker komponenten av hur man på ett korrekt sätt utvärderar information från många olika typer av källor.

– En röst på mig är en röst för att vi uppvärderar och inarbetar mer kritiskt tänkande i det svenska utbildningsväsendet, antingen som ett eget ämne eller som en del av en ny läroplan.

EU
EU är idag en komplicerad koloss som få förstår sig på. Unionen har många svårlösta problem, däribland hur de yttre gränserna och migrationen ska hanteras. EU behöver reformeras på flertalet områden. Att öka transparensen och förstärka den demokratiska känslan inför EU, är här centralt.

Misslyckas vi med det, riskerar unionen i förlängningen att falla sönder.

När Sverige idag deltar i beslut i EU, informeras inte våra medborgare. Det finns ingen parlamentarisk eller demokratisk funktion som kontrollerar vilka frågor som kommer att avhandlas inom unionen den närmsta tiden. Det saknas ett sätt för medborgarna att hålla sig ajour och komma med återkoppling. Vi kan lära av exempelvis Danmark, som har kommit mycket längre.

– En röst på mig är en röst för ökad transparens inom EU genom att vi skapar en demokratisk funktion i Sverige som håller koll på vilka frågor är på väg att avhandlas och ett sätt för medborgarna att komma med återkoppling.”