Skip to main content
Okategoriserade

Äntligen klara: Registreringar 18MAR2017

Vårt nya namn, Medborgerlig Samling, måste registreras hos valmyndigheten, och det nödvändiga antalet 1500 ser ut att vara uppnått med råge! 1586!

Man kan inte vara alldeles säker, eftersom underskrifterna ska granskas och några kan komma att ogiltigförklaras, men eftersom det väntas flyta in ytterligare några, ser det mycket lovande ut. Tack!!! alla som hjälp till i uppnåendet av denna milstolpe!

De som fortfarande har kvar blanketter uppmanas att inte vänta längre utan skicka in. Varje extra blankett gör oss ytterligare säkra på att registreringen går igenom. Adressen är

Medborgerlig Samling
Box 829
101 36 Stockholm

Tyvärr gäller inte de underskrifter som gjordes för registrering av namnet ”Borgerlig Framtid”, utan den som gjort en sådan måste skicka in en ny för ”Medborgerlig Samling”.

Vi kommer använda oss av Notarius Publicus, vilket betyder att alla underskrifter kommer att vara helt anonyma. En underskrift betyder inte att man blir medlem i partiet eller ens stöder det. Det visar enbart på att man stöder vår rätt att ställa upp i val med skyddat namn.