Skip to main content
Okategoriserade

Sollentunas Bästa går ihop med Medborgerlig Samling Sollentuna

By 22 februari 2017No Comments

Sollentuna Bästa som bildades i början av 2016 och har ett 30-tal medlemmar, går nu samman med den lokalförening för Medborgerlig Samling i Sollentuna som bildades nyligen.

Sedan tidigare sitter Bo Hansson (ordförande för Medborgerlig Samling Sollentuna och tidigare Centerpartist) i kommunfullmäktige som politisk vilde. Med Sollentunas Bästa tillkommer nu två representanter, Ann Furugård och Ewa Hellström-Boström. Detta medför att Medborgerlig Samling nu har tre personer som stödjer Medborgerlig Samling i Sollentunas kommunfullmäktige.

Ur pressmeddelandet från Sollentunas Bästa:

Som en del av Medborgerlig Samling Sollentuna är vår målsättning att fortsätta jobba med lokalpolitiska frågor och för att kunna sitta i Kommunfullmäktige även efter 2018. Vi inser att våra åsikter i kommunalpolitiken behövs och kommer även fortsättningsvis att ägna oss åt miljö, vatten, skolan, Väsjöprojektet, Edsberg, naturskyddade områden, medborgarfrågor, med mera.”