Skip to main content
Okategoriserade

Tino Sanandaji gästtalar på Borgerlig Framtids stämma

Den 15-16 oktober håller Borgerlig Framtid extrastämma i Lund. Stämmoförhandlingarna inkluderar beslut om nya stadgar, valärenden och en proposition från partistyrelsen. Även frågan om partiet ska byta namn ska behandlas.

Propositionen från partistyrelsen handlar om att förtydliga partiets ställningstagande gällande NATO. Partistyrelsen föreslår stämman att besluta att partiet tar ställning för att Sverige ska gå med i NATO.

Förutom ovanstående kommer ett gästanförande att hållas på söndagen av fil. dr. Tino Sanandaji, nationalekonom och författare, på temat ”Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende”.