Skip to main content
Pressmeddelande

Ännu en politiker går över till Medborgerlig Samling

By 3 september 2022No Comments

Sedan profilen Göran Göransson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Ystad, lämnade Kristdemokraterna för två år sedan har han suttit som oberoende ledamot i Ystads kommunfullmäktige. Nu kandiderar han för det liberalkonservativa uppstickarpartiet MED i årets val. F.d. läraren och rektorn samt egenföretagaren Göran Göransson har som flera andra politiker i landet nyligen anslutit sig till MED, som nu är det största partiet utanför riksdagen.

 

Göran Göransson Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Varför just Medborgerlig Samling?

–      Jag är orolig för den demokratiska utvecklingen i vår kommun, och demokratifrågan är högst väsentlig för MED. I Ystad styr egenintressen mycket i kommunpolitiken.

–      Jag tänkte sluta med politiken, men det händer så mycket att det inte går att sätta sig på åskådarläktaren. De lokala partierna tänker och agerar helt likartat. Lovar guld och gröna skogar och varken kan eller vill se de förändringar som måste göras, för att komma tillrätta med våra många stora problem. Det finns ingen kreativitet, inget nytänkande.

Vad vill du få gjort i Ystad? 

–      Alla kommunens resurser måste koncentreras på vård och utbildning, barn- och äldreomsorg. Dessa kärnområden är enligt kommunallagen helt vårt ansvar.

–      Det är otroligt viktigt att ta itu med kommunens kostnader, så att vi kan göra rätt prioriteringar. Den administrativa tjänsteapparaten i kommunen och regionen har svällt över alla bräddar. Man försöker täcka en kompetensbrist med allt fler tjänstemän, och medborgarna tvingas betala allt fler löner och pensioner. Men det går inte att ständigt höja skatterna.

–      Det är viktigt att kommunen också underlättar för företagen i Ystad med korrekta, smidiga och snabba processer. En kommun utan näringsliv har ingen framtid. Folk flyttar och skatteintäkter försvinner.

Läraren Bartosz Koc som är MED:s starke man i Ystad säger:

–      Jag är väldigt glad för att Göran ställer upp för MED med sin tunga politiska erfarenhet från kommunstyrelse, fullmäktige, nämnder och olika regionala uppdrag. Hans stora kunskap i sakfrågor och hans stora lokala kännedom är en oerhörd tillgång både för MED och för Ystad.

Fler politiker byter parti

Exempel på andra politiker som gått över till Medborgerlig Samling är advokaten Rolf Åbjörnsson i Stockholm. Han blir nu rättspolitisk talesperson i MED. Han satt i riksdagen för Kristdemokraterna under två mandatperioder, och under nio år satt han i KD:s partistyrelse och verkställande utskott.

Centerpartiets ordförande i Åstorps kommun har nyligen anslutit sig till MED. Ulf  Liljankoski, planarkitekt och egenföretagare inom e-handeln, lämnade Centern för att ställa upp för Medborgerlig Samling i kommunvalet.

Även MED:s partiledare, juristen och skåningen Ilan Sade´, har en bakgrund i Centerpartiet.

Av de som tänker rösta på moderaterna i årets riksdagsval uppger en fjärdedel att de hellre skulle rösta på MED, om de var säkra på att partiet skulle komma in i riksdagen. Bland kristdemokratiska och sverigedemokratiska väljare uppger en femtedel samma sak, enligt nättidningen Bulletins väljarundersökning.

 

 

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 65 kommuner.

www.www.med.se