Skip to main content
Pressmeddelande

Avveckla Brottsförebyggande rådet!

By 18 december 2019No Comments


Ilan Sadé, partiledare.

Sedan början av 2018 har Medborgerlig Samling krävt att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska läggas ned. Delar av verksamheten kan med fördel flyttas till universitet och högskolor. De senaste avslöjandena från Linköpings Universitet visar att Brå snarast fungerar som ett ”Brottsförvrängande råd”.

Något som många av oss har misstänkt länge och som det talas om mellan skål och vägg tycks nu ha kommit upp till ytan: Att Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som används som verktyg av makten för att ta fram de ”forskningsresultat” och de budskap som makten vill ha.

-Detta är genomruttet och detta borde följas upp med noggrannare utredning och ansvarsutkrävande, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED). – För när ska vi börja hålla makten ansvarig och inse att korruption inte bara handlar om penningsummor under bordet?

Våren 2018 publicerade MED en ”svart lista” över myndigheter som borde läggas ned eller slås ihop. Brå är ett typexempel och finns med på listan. MED anser att Brå:s forskning och analys istället bör bedrivas vid universitet och högskolor, medan statistik kan sammanställas av SCB.

– Att makten har direkt tillgång till en myndighet som sätter forskningsstämpel på förvrängda fakta som tjänar en sittande regering är någonting som bara ska rensas bort från statsapparaten, säger Ilan Sadé.

MED arbetar sedan länge för en förstärkning av ämbetsmannaidealet och ett införande av verkligt tjänstemannaansvar. Tillsättning av tjänster ska ske på grundval av förtjänst och skicklighet, inte utifrån partibok vilket ofta är fallet idag.

– Som myndighetschef eller tjänsteman tjänar man hela svenska folket, inte bara dem man håller med politiskt, säger Ilan Sadé.

LÄNK TILL MED:S SVARTA LISTA: https://medbloggen.se/2018/05/06/svarta-listan-over-myndigheter-som-ska-laggas-ner/

————————————-

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.