Skip to main content
Okategoriserade

DÖ är inte död!

Kristdemokraterna gav på sitt riksting för några veckor sedan klara besked om Decemberöverenskommelsen (DÖ); den röstades ned med stor majoritet. Samma kväll tillkännagav övriga alliansledare att DÖ var överspelad. Det rollspel och det väljarförakt som DÖ förkroppsligade skulle därmed stanna vid en drygt nio månader lång parentes.

I och med detta stod det klart att Alliansen, genom ett gemensamt agerande i riksdagens budgetomröstning i december, kan fälla regeringen. Detta genom att man gemensamt röstar på moderaternas budget, då SD har förklarat att man kommer att göra just det. På så sätt skulle man kunna få till en regeringsombildning eller ett extra val och då ha chansen att antingen ingå i en regering eller helt ta över regeringsmakten.

Men istället förtydligade samtliga alliansledare snabbt att deras riksdagsgrupper kommer att rösta på sina partiers egna budgetar, vilket medför att regeringens samlade budget kommer att gå igenom. Utan en samlad Allians blir rösterna på regeringens budget flest till antalet, varvid regeringen vinner. Resultatet blir precis detsamma som om DÖ hade fortsatt att gälla – då hade Alliansen istället lagt ned sina röster. Därmed lever effekten av DÖ vidare, trots att överenskommelsen ska ha avvecklats.

I förra veckan deklarerade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra även att hon vill förändra lagstiftningen för att underlätta för minoritetsregerande, alltså en sorts lagstiftande av just DÖ.

Dessutom valde allianspartierna att inte ställa sig bakom den misstroendeförklaring som SD riktade mot finansminister Magdalena Andersson.

Uppenbarligen är det viktigare för Alliansens partiföreträdare att till varje pris utestänga SD från makt än att försöka förhandla fram sin egen politik. De verkar därmed vilja undvika att agera på det sätt som deras väljare har gett dem förtroende att göra.

Följaktligen kommer tyvärr inga större förändringar att ske inom svensk politik. Alliansen kommer sannolikt fortsätta med kritiken mot vänsterbudgeten, för att låtsas vara i aktiv opposition. Samtidigt kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, att vara kvar i regeringsställning. Det alliansledarna vill ge sken av är alltså inget annat än en ny villfarelse.

Som tur är finns nu ett alternativ för alla väljare som har fått nog av detta helt obegripliga politiska spel, Borgerlig Framtid.

Vi står upp för de ideologiska grundstenar som Allianspartierna har tappat, nämligen ett säkert och tryggt samhälle, ett starkt försvar, en välfungerande skola baserad på sunt förnuft, en jobbskapande näringspolitik, samt ordning och reda i den offentliga ekonomin.

När vi finns i riksdagen ska vi helt fokusera på de förändringar inom partipolitiken som behövs. Därför kommer vi, vid ett riksdagsinträde, att samtala med alla partier. Detta med syftet att våra väljare ska få så mycket som möjligt av den blågröna politik som de har lagt sin röst på. Med detta fokus finns det ingen plats för odemokratiska påfund som Decemberöverenskommelsen.

Sverige står nu och framöver inför enorma problem inom en rad samhällsområden på grund av en misslyckad politik. I det läget behövs inte mer av ansvarslöst parlamentariskt spel utan istället öppna samtal och pragmatiska lösningar, vilket är just vad vi i Borgerlig Framtid kommer att arbeta för. Endast så kan vi gemensamt vända skutan Sverige på rätt köl igen.