Skip to main content
Pressmeddelande

Försvara demokratin – behåll makten i riksdagen!

By 4 april 2020No Comments

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED), är kritisk till regeringens begäran om ökade befogenheter för att hantera corona-krisen. Att ge en historiskt svag regering en enorm makt är inte lösningen på något akut problem. Det vore mycket bättre att bilda en samlingsregering, alternativt inleda ett närmre samarbete mellan regeringen och samtliga riksdagspartier.

Regeringen förbereder ett lagförslag om att ge regeringen befogenheter som egentligen, enligt regeringsformen, endast ska tillfalla den folkvalda riksdagen. I en promemoria, som skickats till oppositionen, föreslås att regeringen ska få rätt att ta snabba beslut om tillfälliga begränsningar och restriktioner utan riksdagens godkännande.

– Om detta är lösningen, vad är egentligen problemet? undrar Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED). – Har vi problem med en trög riksdag och att det inte är möjligt att snabbt stifta lagar i Sverige? Nej, det har vi inte.

Faktum är att en ny lag i Sverige i stort sett kan föreslås, stiftas och träda i kraft på en och samma dag utan att regeringsformen kränks. Att det i extrema kriser kan finnas skäl att tillfälligt ge regeringen ett större handlingsutrymme än vad grundlagen normalt medger är sin sak. Om riket skulle hamna i krig finns det exempelvis undantagsbestämmelser i regeringsformen. Men riket befinner sig inte i krig.

– Att nu hasta fram en undantagslagstiftning som ger en historiskt svag regering en enorm makt, när riksdagen redan i dag kan vara med i lagberedningen och genast stifta lag efter behov, är inte en lösning på något akut problem, säger Ilan Sadé. – Det är snarare att ha krisen som förevändning för att ta till sig makt i strid mot grundlagen. Den så kallade oppositionen visar nu sin svaghet. I stället för att motsätta sig en farlig lag som inte löser några problem ger man i stort sett vika. En rimligare reaktion vore att föreslå ett närmare samarbete om krisåtgärderna mellan samtliga riksdagspartier och regeringen, eller att rentav bilda en tillfällig samlingsregering. Det vore sin sak om Sverige hade en färdig, grundlagsfäst lagstiftning om införande av undantagstillstånd i kriser av det här slaget.

– Nu ska någonting helt oförberett hastas fram, och det borde inte den så kallade oppositionen godta, anser Ilan Sadé. – Ta hellre ett större ansvar genom att tillfälligt ingå i regeringsunderlaget än att ge en minoritetsregering bestående av två partier fria händer!

————————————–

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommuner; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.